monday, 15/04/2024 GMT + 7
Language
 • Tiếng Việt
 • English
  • 8 dự án lớn mà các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang muốn đầu tư tại Việt Nam đã được đặt trên bàn nghị sự của Chương trình Đối thoại công – tư Việt – Nhật lần thứ hai, diễn ra vào giữa tuần này tại Hà Nội. dự án lớn mà các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang muốn đầu tư tại Việt Nam đã được đặt trên bàn nghị sự của Chương trình Đối thoại công – tư Việt – Nhật lần thứ hai, diễn ra vào giữa tuần này tại Hà Nội.

  Chưa phân mục

  NHẬT BẢN MUỐN TRIỂN KHAI NHANH 8 DỰ ÁN LỚN TẠI VIỆT NAM

  8 dự án lớn mà các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang muốn đầu tư tại Việt Nam đã được đặt trên bàn nghị sự của Chương trình Đối thoại công – tư Việt – Nhật lần thứ hai, diễn ra vào giữa tuần này tại Hà Nội.

  dự án lớn mà các nhà đầu tư Nhật Bản đã và đang muốn đầu tư tại Việt Nam đã được đặt trên bàn nghị sự của Chương trình Đối thoại công – tư Việt – Nhật lần thứ hai, diễn ra vào giữa tuần này tại Hà Nội.

  Các giải thưởng
  Video

  anhvideo

  X
  Fanpage

  Tin tức nổi bật
  Đối tác